Kaera-Jaani pidu Läänistes

 Sel aastal toimus Võnnu Kaera-Jaani pidu ja kaerajaani võistutantsimine legendaarse sepapoisi kodukülas Läänistes. Lääniste küla aitas Võnnu Kultuurimaja ja vabatahtlike meeskonda peo korraldamisel. Meie ülesanne oli tagada peopaiga ja taristu valmisolek suure külalisteseltskonna vastuvuvõtuks iga ilma ja oluga. Selles osa oli meile suureks abiks rahaline tugi "Kohaliku omaalgatuse programmist". Programmi toel soetasime vihmakatted lavale ja pinkidele. Võnnu vald toetas kahe lisavälikäimla renti ja prügikäitlemist. Valla ehitusnõunik Maanus Ringo korraldas peo- ja laadaplatsi niitmise traktoriga. Külaselts niitis trimmeritega selle, mida traktor ei niitnud.


Need uhked viidad linnamäe teeotsa tegi ja paigaldas Meelis Käärma. Parkla osa on sel pidil veel niitmata, kuid peo alguseks niitis ja koristas heina Roland Vaino (5. juuni. 2013).


Niidetud. Päike lõõskab aga töö on tehtud. (8. juuni 2013).

Olemas ja üleval. (14.juuni 2013). Lava valmisseadmisel olid erinevatel viisidel abiks Allan Abroi, Tõnis Karki, Jüri Kondratjev, Marek Lillo, Andrus Musting ja kolm Teralit (Aivo, Argo ja Kristo). Tänud!

15. juuni 2013. Hommikul kella kümne paiku. Külalised hakkavad saabuma. Peakorraldaja ei tundu olevat väga murelik.

"Kaera-Jaan 2013" ametlik fotograaf Kersti on valmis oma tööpäeva alustama.

Kaera-Jaani peo ettevalmistavate tegevuste käigus sai ka Võnnu valla  jaanilõke kokku veetud. Suured tänud Silver Lastikule! (14. juuni 2013)

No comments:

Post a Comment