Lääniste küla kevadtalgud 2013

Ilmaprognoos pidaski paika ja oligi 27'ks aprilliks lumi läinud! Kevadised koristustööd on alanud. Oma koduümbruse koristamisele lisaks hooldame me ka oma küla avalikus kasutuses olevaid objekte. Suure talguralli eelsoojenduseks koristasime laupäeval, 27. aprillil Lääniste külaplatsi.
Kella kümneks ennelõunal kogunes külakiige juurde kenake seltskond noori ja vanu. Meeskond jagati kaheks osaks. Rehadega varustatud seltskond ründas lehe- ja oksarisu külaplatsi rajatiste (kiik, lava, paviljonid, palliplats, paadisild) ümbruses. Saagidega salk siirdus sauna juurde ja ning tegeles seal võsa ning oksarisuga. Mehed otsustasid, et see risu tuleb kohe seal samas ka põletada, sest muidu see jääbki vedelema.
Riisujate rinne Lääniste külaplatsil 27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).
Meie küla noored asuvad tööle kallale. Noorede küll aga tööd teevad täisinimese eest! 27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).

Tublid noored. Peale talgutööd, talgusupikõrvale said nad veel erldi kiituse oma tubli panuse eest talgupäeva õnnestrumisse. 27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).
27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).

27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).

27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).


Pisikesed plikad pandi suppi valvama. Tundub, et oma kohustusi võtavad nad üsna tõsiselt. 27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).

Saemehed. 27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).

Tulemehed. 27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).

27. aprill 2013 (pilt pärineb talgujuhi telefonist).

No comments:

Post a Comment