Lääniste külaplats on avatud!

Nüüd siis on Lääniste uus külaplats avatud. Suur avamise pidu toimus tule-ehtes külaplatsil Lääniste vana koolimaja ning iidse linnamäe juures laupäeval, 6. novembri õhtul.
Pidu algas sümboolse lindi läbilõikamise tseremooniaga. Lindi hoidjateks olid meie tublid Kaera-Marid. Lindilõikamiseks usaldati käärid Võnnu vallavanemale Külli Ojasaarele, ehitustööde juhile Marek Vikatile ning külaseltsi poolsele projekti eestvedajale Argo Teralile. Hetkele lisasid pidulikkust Ülle ja Kristi Kool oma lõõtsamänguga. Regilaulu ja elusa tulega õnnistasid Lääniste tantsu ja laululava Võnnu valla noored. Koos oma juhendaja Marjuga tänasid nad häid vaime, esivanemate hingi, kes pole oma kodukanti jätnud ning hoiavad ja kaitsevad Läänistet. Seejärel tänas Lääniste Külaseltsi juhatus neid, kes olid aidanud külaseltsil külaplats uuesti ülesehitada.
SUUR TÄNU NEILE!
  • Tööde juht ja koordinaator - Marek Vikat; Vibur OÜ
  • Paviljonide ja lava ehitaja - Ain  Sammalkivi; AinSam Invest OÜ (http://www.ainsam.ee) 
  • PRIA "Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse" programm  2009-2010( MAK meede 3.2)
 Siis astusid lavalaudadele Kaera-Marid ning andsid, oma jalataldade ja tantsusammudega, neile õnnistuse. Lisaks lavale tantsisid Kaer -Marid ja külarahvas, Ülle ning Kristi Kooi lõõtsamängu saatel, soojaks ka külaplatsi paviljonide põrandad. Lääniste Külaselts pakkus seda ja teist suupärast,  Malle Hindriksoo keetis pidulistele maitsva supi ning Urve küpsetas pirukad. Et kõigest sellest toredusest paremat ettekujutust anda, panen selle postituse lõppu mõned Silvia tehtud pildid.
Linti hakkavad lõikama Marek Vikat, Argo Teral ja Külli Ojasaar. Silvia Viru pilt; 6. nov.
Võnnu noored tänavad esivanemate vaime. Silvia Viru pilt; 6. nov.
Lääniste Külaseltsi juhatus tänab toetajaid. Silvia Viru pilt; 6. nov.
Meie Kaera-Marid. Silvia Viru pilt; 6. nov.
Silvia Viru pilt; 6. nov.
Silvia Viru pilt; 6. nov.

Silvia Viru pilt; 6. nov.

Noorusel on oma rõõm. Silvia Viru pilt; 6. nov.
Meie Urve ja Urmas. Silvia Viru pilt; 6.nov
Silvia Viru pilt; 6.nov.
Elus tuli. Silvia Viru pilt; 6 nov.
Esivanemate vaimud? Oli see unes või ilmsi? Silvia Viru pilt; 6.nov.

No comments:

Post a Comment