Lääniste koolimaja hoone säästva renoveerimise nõukoda 19. juunil!

Lääniste küla elanikud on alati soovinud Lääniste koolimaja kasutada oma seltsitegevuseks. Lääniste külaseltsil on kindel plaan võtta hoone kasutusse külamajana. Renoveerimist on esialgu kavas alustada tasapisi ja järkjärgult. Selleks, et teha seda mõistlikult, oleks meil vaja head nõuandjat. Tegelikult on nii, et nagu igas Eesti külakohas, on ka Läänistes oma ekspert igas majapidamises olemas ja iga üks neist teab, kuidas on õige vana hoone renoveerimist läbi viia. Samas oleks hädasti vaja siia juurde kogemustega kõrvaltvaatajat, kes aitaks otsustad, mis on mõistlik ja mis mitte.
Lääniste külaselts ootaski kõiki endise Lääniste kooli õpilasi, Lääniste küla endiseid ja praeguseid elanikke 19. juunil Lääniste vanasse koolimajja. Kell 18.00 algas koolimajas hoone säästva renoveerimise nõukoda, kus kogukonda nõustas Andres Uus Mooste Vanaajamaja koolituskeskusest. Ta jagas oma isiklikke kogemusi ja ka muud tõenduspõhist teavet vanade majade renoveerimise kohta..
Samal ajal korraldas Võnnu Huvikeskus ja Võnnu Spordiklubi Lääniste külaplatsil tegevusi lastele ja lapsemeelsetele täiskasvanutele.  Hilisõhtul tegi tantsuks muusikat ansambel PS Troika. Sööki ja jooki saai sularaha eest kohapeal. Üritust toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kohaliku Omaalgatuse Programmist, Võnnu Vallavalitsus ja Võnnu Kultuurimaja.Kõigepealt vaatasime Lääniste koolimaja väljast...

... ja siis seest. Tegelikult käisime ka pööningul.

Andres Uus andis meile väga head nõu, kuidas oleks mõistlik seda lagunevat vundamenti parandada. Ta arvas, et vundamendi ulatuslik lahti kaevamine ja drenaaži paigaldamine ümber maja, ei ole selle maja puhul hea mõte. Maja on oma kohal kindlalt paigal ega pole kuhugi vajunud. Kaevamine maja ümber võib seda olukorda muuta.
Enne meelelahutusprogrammi algust tervitas kokku tulnud inimesi Võnnu vallavanem Tõnu Muru.

Vallavanem andis üle tänukirjad ning  sini- must-valged mastivimplid Võnnu valla kaunimatele kodudele. Kõige kaunim oli meil sel aastal Teresa Lepikovi ja Kaido Krooni kodu Issaku külas.

No comments:

Post a Comment