Lääniste külasauna käivitamine.

2014. aasta suvel jätkasime töid Lääniste külasauna juures. Esmalt täiustasime sauna veevarustusüsteemi selliselt, et saaksime pesuvett võtta salvkaevu asemel Ahja jõest läbi filtrite. Teiseks lisasime sauna septikule imbtorustiku. Kolmandaks ehitasime ülevalt sauna juurest alla jõe äärde trepi. Projekt sai toetust KÜSK'i "Kohaliku omaalgatuse programmist".


Kuigi nii mõnigi külamees arvas, et mis see siis ära pole, see 30 meetrit kraavi labidaga valmis visata, siis külaseltsi juhatus pidas ikkagi targemaks üks pisike ekskavaator appi organiseerida. See oli õige otsus. Isegi selle tõhusa riistapuuga tuli pool päeva kangutada, enne kui imbtorustikule sobilik süvend valmis sai (05.08.2014).

Kusagilt siit peaks minema elektrikaabel, siin peaks olema kaevamisel ettevaatlik (05.08.2014).

Etskae! Ongi kaabel! See kord läks vist õnneks. (05.08.2014).
Et edaspidi jamasid vähem oleks, tähistame pinnases enda poolt paigaldatud või leitud objektid (05.08.2014).
Torude ühendamine eeldab kompetentsust ja kogemusi. Seda ülesannet kellegile juhuslikule ei usaldata (05.08.2014).
Töö kiidab tegijat, sööjad kokka! (05.08.2014).

Trepi algus on olemas ja lõpp ka paistab, aga selle koera saba näikse õige pikk olevat (05.08.2014).

No comments:

Post a Comment