Lääniste külaseltsi üldkoosolek.


Koosolek toimus 26.01.2014 Võnnu vallas, Läänise külas, Linnamäe saunas, kell 12.00.- 14.00.
Koosoleku päevakord:
I.          Ringkäik Lääniste vanas koolimajas ja kõrvalhoonetes.
II.         Senise MTÜ Lääniste Külaselts juhatuse volituste pikendamise arutamine.          Otsustati pikendada senise juhatuse (Kertu Rünkorg ja Argo Teral) volitusi kolme    aasta võrra.
III.               2014 aasta tegevusplaani arutamine.
a.       Lääniste vana koolimaja ruumide korrastamine ja kasutusele võtmine. Koostöö MTÜ Laulu- ja mänguselts „Lõokesega“.
b.      Linnamäe sauna juurde ujumissilla ja trepi rajamine. Otsustati ettevalmistustega alustada 01.02.2014.
c.       Lääniste linnamäe sauna veevarustusprobleemi lahendamine.
d.      Osalemine Võnnu Saunaralli korraldamisel 22.02.2014 .
e.       Koristustalgud Lääniste Linnamäel 03.05.2014.
f.        Võnnu Kaera-Jaani peo korraldamine 21.06.2014.
Vaatasime üle vana koolimaja need ruumid, mille esmane korrastamine ja kasutusse võtmine oleks kõige tõenäolisem. Vööruse saaks teha avaramaks ning ilusamaks kui sealt paremalt lammutada see koe vana "konka". Vanad  elektrijuhtmed tuleb maha võtta, lagi lubjata ning põrand värvida.  26.01.2014

See on köök.  Üsna avar. "Lõokese" seltsil on varandust üsna palju. Selle ümber kolimine ei saa olema kerge töö. Neid peab kindlasti aitama. 26.01.2014.

See osa pliidist mis asjade alt välja paistab on üsna paljutõotav. Võib juhtuda, et see on isegi enam-vähem töökorrads. 26.01.2014.

Köögi lagi tuleks lahtisest värvist puhastada ja lubjata. See saab ilus ja puhas. 26.01.2014.

Vanad juhtmed maha, lagi lahtisest värvist puhtaks ja lubjata. Uus tapeet seina, põrand üle värvida. Ongi korras. 26.01.2014.
Ahi on lõhki köetud. Samas arvasid spetsialistid, et tegelikult saab seda parandada. 26.01.2014.

Mittespetsialist on siin juba toimetanud. Samas on ahju võlv terve. 26.01.2014.

Tubades on kahekordsed aknad alles ning tegelikult olusid arvestades ka üpris heas korras. 26.01.2014.
No comments:

Post a Comment