Kevadtalgud 2011

Ootame kõiki, Lääniste küla heast väljanägemisest ning jõudsamast edenemisest hoolivaid inimesi meie külaplatsile kevadistele koristustöödele appi. Lisaks traditsioonilisele rehitsemisele ja võsatõrjumisele on meil sellel kevadel kavas uue välikäimla rajamine. Selles ettevõtmises on meile tõhusaks toeks AS Bohleni inimesed. Külaselts rajab uuele "kultuurirajatisele" sobiva vundamendi.
Talgud lõppevad simmaniga, pakume head ning veel paremat süüa ja juua!
Ikka ja alati parimat soovides,
Lääniste külaseltsi juhatus.

Need talgud kujunesid vägagi tõhusaks. Talgulisi oli ohtralt, tööd jätkus ning palju  olulist sai korda  Külaplats rehitseti puhtaks, võsa ja võserikku sai jällegi pisut ohjatud, täiesti uue  "kultuuriasutuse" "La'zitamaja" seinad ning katus said püsti.Ülle ja Kristi Kool premeerisid kõiki talgulisi oma lõõtsamänguga. 
Lääniste Külaselts omalt poolt tänab kõiki talgulisi ning meie ettevõtmise toetajaid:
  • AS BOHLEN
  • Eesti Kultuurkapital
  • EAS "Kohaliku omaalgatuse programm"
  • Võnnu Vallavalitsus
Siin all on pildirida, mis annab täpsema ülevaate toimunust.

No comments:

Post a Comment